KOMPETANSER

Jan er lege, psykoterapeut og senior bedriftskonsulent med mere enn 30 års internasjonal erfaring som terapeut i privat praksis og som konsulent og kursleder i private og offentlige bedrifter og organizasjoner i 14 forskjellige land. Han var lærer i psykososialt arbeidsmiljø, ledelse, teamarbeid og mindfulness på den internasjonale handelshøgskolen IESA (hovedkontor i Caracas, Venezuela) i 27 år, fra 1991 til 2018. I 1993 startet han konsulentfirmaet Human Quality Consultants i Venezuela og var eier/daglig leder for eget kompetansesenter/kurshotell i Venezuela fra 2008 til 2015.
I mange år var han foredragsholder og kursleder ved The Metropolitan University og The Catholic University i Caracas, og ved The Interamerican University and Florida State University i Panama. Han var konsulent for FNs Immigrasjonskontor (IOM) og UNICEF i flere land og for Equinor-Venezuela (tidl. Statoil-Venenzuela) fra 2004 til 2016 i temaene Lederutvikling og Team Building.
Jan har også lang erfaring som psykoterapeut og coach og har vært foredragsholder på tallrike konferanser og bedriftsarrangementer. Gründer/leder av The Mindfulness Institute of Panama fra 2015 til 2018.

Utdannet lege i Tyskland i 1982. Viderutdanning i Akupunktur i Norge, Singapore og Spania og i Gestaltterapi, Systemisk Familieterapi, Sirkulær Pusteterapi og Hypnose i Norge og Venezuela. Studier i Yoga, Mindfulness og Meditasjon i India i 1981 og 1993.
Forfatterskap: "Self-Discovery: The Challenging Path to a Fulfilling Life“ (IESA Forlag 2005). Jan er også musiker, har fire barn og flyttet tilbake til Norge i 2018 etter 27 år i Venezuela og 3 år i Panama.


LIVSSYN

"Etter å ha bodd i mange forskjellige land, og etter mange interessante opplevelser av andre kulturer, religioner, og fremfor alt, av forskjellige mennesker, har jeg kommet frem til at forskjellene mellom oss representerer egentlig et veldig tynt, overfladisk lag, og at vi under denne overflaten er alle like og deler de samme behov for å ha det godt med oss selv og andre. Jeg har også lært at mangelen på fred og harmoni i verden er et kollektivt uttrykk for en individuell indre uro og angst som de aller fleste mennesker lever med.

Et gammelt kinesisk ordtak sier:
Når sjelen får næring, blir personen vakker,
når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet,
når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet,
når det er orden i landet, blir det fred i verden.


Til tross for den avanserte teknologiske utviklingen og uendelige økonomiske ressurser, har vi ikke klart å utvikle en måte å leve og arbeide på som gjør de fleste fornøyde og lykkelige. Vi anstrenger oss for å få en god utdannelse og for å få en godt betalt jobb, og vi jobber hardt for å tilfredstille våre behov. Altfor mange føler seg imidlertid stresset, utkjørt og utilfreds, og antall personer som lever med med angst, depresjon eller kronisk sykdom er stadig stigende. Mange lever med en konstant og frustrerende følelse av at livet ikke er som det burde være, uten å kunne peke på hva det er som mangler.

Oppdragelsen og utdannelsen vi mottok lærte oss å produsere, men på mange måter ikke å leve. Omformet til menneskelige "gjerninger" (human "doings"), lever vi absorbert av det rasjonelle og materielle, med liten tid for våre følelsesmessige og åndelige behov. Det gjør at vi mister kontakten med de dypere dimensjonene ved livet og derved også med muligheten til å leve med bevisstheten om den universelle tilknytningen som eksisterer mellom alt og alle. Resultatet er en verden med alt for mange "underernærte sjeler" med en åndelig utilfredshet som uttrykker seg i ulykkelige individer, dysfunksjonelle familier og urettferdige og konfliktfylte samfunn. Menneskeheten er et orkester med syv milliarder musikere som alle ønsker å spille harmonisk sammen, men som ikke får det til fordi de fleste instrumenten er ustemte.

De endringene som trengs for å skape en bedre verden må derfor begynne med en individuell, personlig utviklingsprosess der hver enkelt av oss gjør de nødvendige forandringene i vårt profesjonelle og personlige liv for å "stemme instrumentet", slik at vi blir istand til å harmonisere vårt forhold til oss selv og andre. I jobbsammenheng betyr dette å rette søkelyset mot det psykososiale arbeidsmiljøet og de mellommenneskelige relasjonene med mål om å skape en organisasjonskultur der også sjelen får næring".

-Jan Møller

 
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk