HVA JEG VET OG HVA JEG KAN

Jeg er lege, psykoterapeut og senior bedriftskonsulent med mere enn 30 års internasjonal erfaring som terapeut, konsulent og kursleder i private og offentlige bedrifter og organizasjoner. Jeg har vært lærer i psykososialt arbeidsmiljø, ledelse, teamarbeid og oppmerksomhetstrening på den internasjonale handelshøgskolen IESA (hovedkontor i Caracas, Venezuela) fra 1991 til 2018. I 1993 gründet jeg konsulentfirmaet Human Quality Consultants i Venezuela. Eier/daglig leder for eget kompetansesenter/kurshotell i Venezuela fra 2008 til 2015 I mange år var jeg foredragsholder og kursleder ved The Metropolitan University og The Catholic University i Caracas, og ved The Interamerican University and Florida State University i Panama City. Jeg var konsulent for FNs Immigrasjonskontor (IOM) og UNICEF i flere land og for Equinor-Venezuela (tidl. Statoil-Venenzuela) fra 2004 til 2016, i temaene Lederutvikling og Team Building.
Jeg har også lang erfaring som psykoterapeut og coach og har vært foredragsholder på tallrike konferanser og bedriftsarrangementer. Gründer/leder av The Mindfulness Institute of Panama fra 2015 til 2018.

Utdannet lege i Tyskland i 1982. Viderutdanning i Akupunktur i Norge, Singapore og Spania og i Gestaltterapi, Systemisk Familieterapi, Pusteterapi og Hypnose i Norge og Venezuela. Studier i Yoga, Mindfulness og Meditasjon i India i 1981 og 1993.
Forfatterskap: "Self-Discovery: The Challenging Path to a Fulfilling Life“ (IESA Forlag 2005). Jeg er også musiker, jeg har fire barn og vi flyttet tilbake til Norge i 2018 etter 27 år i Venezuela og 3 år i Panama.


MITT LIVSSYN

Etter å ha bodd i mange forskjellige land, og etter mange interessante opplevelser av andre kulturer, religioner, og fremfor alt, av forskjellige mennesker, har jeg kommet frem til at forskjellene mellom oss representerer egentlig et veldig tynt, overfladisk lag, og at vi under denne tilsynelatende ulike overflaten er alle like og deler det samme behovet for å ha det godt med oss selv og andre. Jeg har også lært at mangelen på fred og harmoni i verden er et kollektivt uttrykk for en individuell indre uro og angst som de aller fleste mennesker lever med.

Et gammelt kinesisk ordtak sier:
Når sjelen får næring, blir personen vakker,
når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet,
når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet,
når det er orden i landet, blir det fred i verden.


Til tross for den avanserte teknologiske utviklingen og økonomiske ressurser, har vi ikke klart å utvikle en måte å leve og arbeide på som gjør de fleste fornøyde og lykkelige. Vi anstrenger oss for å få en god utdannelse og for å få en godt betalt jobb, og vi jobber hardt for å tilfredstille våre behov. Altfor mange føler seg imidlertid stresset, utkjørt og utilfreds, og antall personer som lever med med angst, depresjon eller kronisk sykdom er stadig stigende. Mange lever med en konstant og frustrerende følelse av at livet ikke er som det burde være, uten å kunne peke på hva det er som mangler.
Oppdragelsen og utdannelsen vi mottok lærte oss å produsere, men på mange måter ikke å leve. Omformet til menneskelige "gjerninger" (human "doings"), lever vi absorbert av det rasjonelle og materielle, med liten tid for våre følelsesmessige og åndelige behov. Det gjør at vi mister kontakten med de dypere dimensjonene ved livet og derved også med muligheten til å oppdage den universelle tilknytningen som eksisterer mellom alt og alle. Resultatet er en verden med alt for mange "underernærte sjeler" som utrykker seg i ulykkelige individer, dysfunksjonelle familier, sosial urettferdighet og konflikter.
De endringene som trengs for å skape en bedre verden må derfor begynne med en individuell, personlig utviklingsprosess der hver enkelt av oss gjør de nødvendige forandringenen i vårt profesjonelle og personlige liv for å harmonisere vårt forhold til oss selv og andre. I jobbsammenheng betyr dette å rette søkelyset mot det psykososiale abeidsmiljøet og de mellommenneskelige relasjonene med mål om å skape en organisasjonskultur der også sjelen får næring.