Individuelle Konsultasjoner
Norsk, engelsk, spansk
Personlig eller online

 
 
 
 

Stressmestring

For deg som ønsker en mer personlig tilpasset læringsprosess anbefales et individuellt tilpasset treningsprogram som vil gjøre deg istand til å iverksette egne tiltak for å mestre stress på en bedre måte. Du vil også lære hvordan du kan øke din motivasjon, ditt engasjement og din konsentrasjonsevne. Denne treningen kan også ha positiv innvirkning på tilstander som AD/HD, høyt blodtrykk, nedsatt immunforsvar, søvnvansker og kroniske smerter. 
Resultatet av å mestres stress og å lære å være mer bevisst tilstede her og nå er at du ikke bare vil oppleve bedre helse og livskvalitet. I tillegg vil du få det bedre med deg selv, noe som vil øke din evne til å skape mer trivsel og glede i familien, på arbeidsplassen og i livet ditt generelt.
I din personlige stressmestringsplan vil vi også kunne inkludere tiltak omkring vaner/uvaner, familieliv, relasjoner, emosjonell balanse og åndelig utvikling.

Par- og foreldreveiledning

Samtaler rundt utfordringer knyttet til parforhold og/eller foreldrerollen. Harmoni i parforholdet og trygghet i foreldreskapet kommer spesielt barna til gode og gir et godt grunnlag for utvikling av deres selvfølelse, kommunikasjonsferdigheter og mestring av motgang.

Terapi

Mange bærer på smertefulle følelser knyttet til opplevelser fra fortiden. Så lenge disse følelsene forblir uforløste, vil de forårsake et vedvarende indre stress og en uro. Den psykoterapeutiske prosessen har som mål å bevisstgjøre de fortrengte følelsene. Etterhvert som vanskelige følelser og minner blir bearbeidet i terapi-sesjonene, synker det indre stressnivået og blir erstattet av en dypere indre ro.
Nyere forskning viser at nettopp kombinasjonen av psykoterapi og avspenningstrening kan gi gode resultater i behandlingen av bl.a. angsttilstander og depresjon, men også av utfordringer relatert til usikkerhet og lav selvfølelse.
Den psykoterapeutiske prossessen gjøres skrittvis i takt med det den enkelte har kapasitet til å mestre til enhver tid.

Ta kontakt for en gratis forsamtale for å bli kjent med meg og for at vi sammen kan finne ut om jeg kan hjelp deg.