Individuelle Konsultasjoner
Personlig eller online
Norsk, engelsk, spansk

 
 
 
 
Jan´s 35 års arbeidserfaring som lege, psykoterapeut, mindfulnesstrener, coach og kursleder i stressmestring og personlig utvikling, samt hans brede livserfaring fra fra reiser gjennom 42 land og mange år tilbrakt i ulike kulturer (Singapor, India, Sør-Amerika) gjør ham til en dyktig terapeut og en effektiv coach og veileder for den som har behov for støtte til å mestre livets ulike utfordringer.

 

Stressmestring

For deg som ønsker en mer personlig tilpasset læringsprosess anbefales et individuellt tilpasset treningsprogram som vil gjøre deg istand til å iverksette egne tiltak for å mestre stress på en bedre måte. Du vil også lære hvordan du kan øke din motivasjon, ditt engasjement og din konsentrasjonsevne. Denne treningen kan også ha positiv innvirkning på tilstander som AD/HD, høyt blodtrykk, nedsatt immunforsvar, søvnvansker og kroniske smerter. 
Resultatet av å mestres stress og å lære å være mer bevisst tilstede her og nå er at du ikke bare vil oppleve bedre helse og livskvalitet. I tillegg vil du få det bedre med deg selv, noe som vil øke din evne til å skape mer trivsel og glede i familien, på arbeidsplassen og i livet ditt generelt.

Life-Coaching

Her kan du få veiledning omkring livskvalitet: vaner/uvaner, familieliv, relasjoner, emosjonell balanse og livets eksistensielle og åndelige spørsmål.

Par- og foreldreveiledning

Samtaler rundt utfordringer knyttet til parforhold og/eller foreldrerollen. Harmoni i parforholdet og trygghet i foreldreskapet kommer spesiellt barna til gode og gir et godt grunnlag for utvikling av deres selvfølelse, kommunikasjons- ferdigheter og mestring av motgang.

Terapi

Mange bærer på smertefulle følelser knyttet til opplevelser fra fortiden. Så lenge disse følelsene forblir uforløste, vil de forårsake et vedvarende indre stress og en uro. Den psykoterapeutiske prosessen har som mål å bevisstgjøre de fortrengte følelsene. Etterhvert som vanskelige følelser og minner blir bearbeidet i terapi-sesjonene, synker det indre stressnivået og blir erstattet av en dypere indre ro.
Nyere forskning viser at nettopp kombinasjonen av psykoterapi og avspenningstrening kan gi gode resultater i behandlingen av bl.a. angsttilstander og depresjon, men også av emosjonelle utfordringer som irritabilitet, sjalusi, sjenerthet, nærtagenhet, mm..
Den psykoterapeutiske prossessen gjøres skrittvis i takt med det den enkelte har kapasitet til å mestre til enhver tid.
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk