Team Building

"TEAM BUILDING:
FOKUS, ENERGI OG LAGÅND"

For team som ønsker å styrke motivasjon, kommunikasjon og tillit.


Effektivitet og produktivitet avhenger ikke bare av økonomiske ressurser, teknologi, tekniske ferdigheter og arbeidserfaring. Prestasjonnivået i et team er svært knyttet til kvaliteten på det mellom-menneskelige samspillet, som igjen er avhengig av hver medarbeiders vilje og evne til å vokse på et personlig nivå for å øke sin tilpasningsevne, motivasjon og engasjement.
Gjennom selvrefleksjon, økende selvforståelse og praktiske verktøy, utvikler deltakerne i denne workshopen de myke kompetansene som styrker lagånden og samarbeidet gjennom økt tillit og forbedret kommunikasjon. Dette vil styrke teamets synergi og resultater.

Ja takk! Jeg ønsker mer informasjon