Team Building

"TEAM BUILDING:
FOKUS, ENERGI OG LAGÅND"

For team som ønsker å styrke motivasjon, kommunikasjon og tillit.


Effektivitet og produktivitet avhenger ikke bare av økonomiske ressurser, teknologi, tekniske ferdigheter og arbeidserfaring. Prestasjonnivået i et team er svært knyttet til kvaliteten på det mellom-menneskelige samspillet, som igjen er avhengig av hver medarbeiders vilje og evne til å vokse på et personlig nivå for å øke sin tilpasningsevne, motivasjon og engasjement.
Gjennom kritisk selvrefleksjon, økende selvforståelse og praktiske verktøy, utvikler deltakerne i denne workshopen de myke kompetansene som styrker lagånden og samarbeidet gjennom økt tillit og forbedret kommunikasjon. Dette vil styrke teamets synergi og resultater.

Ja takk! Jeg ønsker mer informasjon
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk