Stressmestring og Arbeidsmiljø

"STRESSMESTRING OG ARBEIDSMILJØ"


For team som ønsker å minske stressnivået, øke fokus og forbedre arbeidsmiløet.

På dette kurset vil deltakerne kunne tilegne seg praktiske verktøy for å håndtere og redusere stressnivået, både på jobb og i sitt personlige liv. De vil også lære å mestre distraksjoner og forbedre konsentrasjonen, samt å håndterer utfordrende og stressende situasjoner og konflikter med økt selvkontroll og fleksibilitet. En viktig del av kurset handler om hvordan man endrer stressfremkallende holdninger, samt hvordan man skaper sunne arbeids- og levevaner.


Ja takk! Jeg ønsker mer informasjon