Stressmestring for Leger

"STRESSMESTRING OG EGENOMSORG FOR LEGER"

Medisin er et stressende yrke. I Norge og mange andre land raporteres økning i jobbstress, utbrenthet og sykefravær blandt leger. Det forventes av oss at vi yter førsteklasses omsorg til pasienter til enhver tid, men hvordan tar vi vare på oss selv?
I 2017 fikk den internasjonale lege-eden (forfattet av World Medical Association), også kalt Warszawa deklarasjonen, et viktig tillegg. Som lege plikter vi nå også å ha omsorg for og ivareta egen helse og velvære – til pasientenes beste. Vi er altså som leger forpliktet til å passe på oss selv.

Dette kurset setter søkelyset på temaet EGENOMSORG og på hvordan vi som leger kan etablere daglige rutiner for å forebygge og mestre stress og øke vår egen livskvalitet. Jo bedre vi tar vare på oss selv, jo mer vil vi også være i stand til å være virkelig empatiske, medfølende og nyttige for våre pasienter.


Ja takk! Jeg ønsker mer informasjon