PERSONLIG UTVIKLING
"Den som er tilstede lever best"

 
 
 
 

Hva er personlig utvikling?

Personlig utvikling eller vekst betyr fremfor alt å få det bedre med oss selv og andre. Det innebærer tilegnelsen av kunnskaper, ferdigheter og atferd som gjør oss istand til å skape et sunnere liv med mere glede og velvære. Det finnes mange teorier og metoder man kan velge for å få det til. Felles for de som gir positive resultater er utviklingen av økt selvforståelse, selvtillit og indre trygghet.


 


Hvorfor personlig utvikling?

Mange har behov for å få det bedre med seg selv og andre fordi til tross for vitenskap, teknologi og økonomiske ressurser, har vi på mange måter ikke klart å utvikle en måte å leve og arbeide på som gjør oss fornøyde og lykkelige. Vi anstrenger oss for å få en god utdannelse og for å få en godt betalt jobb, og vi jobber hardt for å tilfredstille våre behov. Altfor mange føler seg imidlertid stresset, utkjørt og utilfreds, og antall personer som lever med med angst, depresjon eller kronisk sykdom er stadig stigende. Under alt dette ligger ofte en ubevisst, frustrerende følelse av at livet ikke er som det burde være, selv om vi ikke helt kan peke på hva det er som mangler. Mindfulness (oppmerksomhetstrening) kan hjelpe oss til å oppdage hva problemet er og hva vi kan gjøre med det.

 

Kurs i personlig utvikling

 
 

Individuelle Sesjoner
Personlig eller online

 
 
 
 
 

Individuell oppmerksomhetstrening

For deg som ønsker en mer personlig tilpasset læringsprosess kan jeg tilby et individuellt tilpasset treningsprogram som vil gjøre deg istand til å etablere din egen daglige Mindfulness-rutine. Du vil lære hvordan du skal mestre stress og hvordan du kan øke din motivasjon, ditt engasjement og din konsentrasjonsevne på jobben.
Opplæringen kan også være fokusert på å bedre ulike fysiske problemer, som f.eks. kroniske smerter, høyt blodtrykk eller svakt immunforsvar.
Vi kan, hvis nødvendig, også ta for oss temaer omkring livskvalitet som vaner/uvaner, kosthold, familieliv, relasjoner, emosjonell balanse o.a., og hvis du ønsker, kan vi også snakke om livets eksistensielle og åndelige dimensjoner.
Resultatet av å lære å være mer bevisst tilstede her og nå er at du vil oppleve bedre helse og livskvalitet. I tillegg vil du få det bedre med deg selv, som vil gjøre deg i stand til å skape mer trivsel og glede i familien, på arbeidsplassen og i livet ditt generelt.

Individuelle konsultasjoner i psykoterapi

Mange av oss bærer på smertefulle følelser knyttet til opplevelser fra fortiden. Så lenge disse følelsene forblir uforløste, vil de forårsake et vedvarende indre stress og en uro som kan gjøre trening i mindfulness svært vanskelig. Det oppleves rett og slett for ubehagelig å være oppmerksomt til stede.
Den psykoterapeutiske prosessen har som mål å frigjøre de fortrengte følelsene. Etterhvert som vanskelige følelser og minner blir bearbeidet i terapi-sesjonene, synker det indre stressnivået og blir erstattet av en dypere indre ro. Dette er til stor hjelp for vår evne til å etablere en regelmessig mindfulnesspraksis i hverdagen.
Nyere forskning viser at nettopp kombinasjonen av psykoterapi og mindfulnesstrening gir spesielt gode resultater i behandlingen av mange psykologiske problemer, spesielt depresjoner og angsttilstander, men også i forhold til stressrelaterte problemer, slik som søvnvansker, irritabilitet, nærtagenhet, mm.
Den psykoterapeutiske prossessen gjøres skrittvis i takt med det den enkelte har kapasitet til å mestre til enhver tid.