PERSONLIG UTVIKLING
"Den som er tilstede lever best"

 
 
 
 

Hva er personlig utvikling?

Personlig utvikling eller vekst betyr fremfor alt å få det bedre med oss selv og andre. Det innebærer tilegnelsen av kunnskaper, ferdigheter og atferd som gjør oss istand til å skape et sunnere liv med mer velvære. Det finnes mange teorier og metoder man kan velge for å få det til. Felles for de som gir positive resultater er utviklingen av økt selvforståelse, selvtillit og indre trygghet. Det gir oss økt evne til å skape trivsel, motivasjon og glede i familien, på arbeidsplassen og i livet vårt generelt.


 


Hvorfor personlig utvikling?

Mange har behov for å få det bedre med seg selv og andre fordi til tross for vitenskap, teknologi og økonomiske ressurser, har vi på mange måter ikke klart å utvikle en måte å leve og arbeide på som gjør oss fornøyde og lykkelige. Vi anstrenger oss for å få en god utdannelse og for å få en godt betalt jobb, og vi jobber hardt for å tilfredstille våre behov. Altfor mange føler seg imidlertid stresset, utkjørt og utilfreds, og antall personer som lever med med angst, depresjon eller kronisk sykdom er stadig stigende. Under alt dette ligger ofte en ubevisst, frustrerende følelse av at livet ikke er som det burde være, selv om vi ikke helt kan peke på hva det er som mangler. Personlig utvikling innebærer å oppdage hva problemet er og hva vi kan gjøre med det. Det betyr å utvide bevisstheten vår, slik at vi kan bli kjent med oss selv på et dypere nivå og begynne å forstå hvordan vi kan leve livet på en mer fullstendig og balansert måte.

 

Kurs i personlig utvikling

 
 

Individuelle Konsultasjoner
Personlig eller online

 
 
 
 
 

Stressmestring, Life Coaching og Mindfulnesstrening

For deg som ønsker en mer personlig tilpasset læringsprosess kan jeg tilby et individuellt tilpasset treningsprogram som vil gjøre deg istand til å iverksette egne tiltak for å mestre stress på en bedre måte. Du vil også lære hvordan du kan øke din motivasjon, ditt engasjement og din konsentrasjonsevne.
Denne treningen kan også ha positiv innvirkning på tilstander som AD/HD, høyt blodtrykk, nedsatt immunforsvar, søvnvansker og kroniske smerter.
Vi kan også ta for oss temaer omkring livskvalitet som vaner/uvaner, kosthold, familieliv, relasjoner, emosjonell balanse og det åndelige.

Resultatet av å mestres stress og å lære å være mer bevisst tilstede her og nå er at du ikke bare vil oppleve bedre helse og livskvalitet. I tillegg vil du få det bedre med deg selv, noe som vil øke din evne til å skape trivsel og glede i livet ditt.

Terapi

Mange bærer på smertefulle følelser knyttet til opplevelser fra fortiden. Så lenge disse følelsene forblir uforløste, vil de forårsake et vedvarende indre stress og en uro. Den psykoterapeutiske prosessen har som mål å bevisstgjøre de fortrengte følelsene. Etterhvert som vanskelige følelser og minner blir bearbeidet i terapisesjonene, synker det indre stressnivået og blir erstattet av en dypere indre ro.
Nyere forskning viser at nettopp kombinasjonen av psykoterapi og avspenningstrening kan gi gode resultater i behandlingen av bl.a. angsttilstander og depresjon, men også av emosjonelle utfordringer som irritabilitet, sjalusi, sjenerthet, nærtagenhet, mm..
Den psykoterapeutiske prossessen gjøres skrittvis i takt med det den enkelte har kapasitet til å mestre til enhver tid.
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk