BEDRIFT
"Den som er tilstede jobber best"

 

Arbeidstakeres evne til mentalt nærvær har stor innvirkning på motivasjonen, engasjementet og kvaliteten på samarbeidet, og er derfor avgjørende for organisasjoners og bedrifters evne til å nå sine mål.


Dette kan jeg si etter mer enn 25 års erfaring med utforming og gjennomføring av bedriftsinterne kurs som alle har hatt som mål å forbedre relasjoner, motivasjon og effektivitet i arbeidet. Oppmerksomhetstrening har vært en av mine hovedstrategier for å lykkes i dette. På verdensbasis er det stadig flere bedrifter som rapporterer positive resultater som følge av denne type opplæring av sine ansatte: Apple, Google, Nike, AOL Time Warner, Yahoo, Procter&Gamble, Virgin Airlines, HBO, Aetna, General Mills og mange andre.
 
Motivasjon og engasjement
Det er mange faktorer som skaper motivasjon og engasjement; en av de viktigste er praktisering og utøvelse av Mindfulness. Denne oppmerksomhetstreningen styrker de personlige, "myke" kompetansene i form av emosjonell intelligens, kommunikasjon, stressmestring og endringsevne. I praksis uttrykker disse seg som en bevisst og motiverende lederstil, gode mellommenneskelige relasjoner, positivt stress og et engasjerende og produktivt arbeidsmiljø. Den som praktiserer mentalt nærvær styrker i tillegg indre motivasjon og opplever raskt en forbedring i evnen til å lytte, til å fokusere og til å ta avgjørelser.
 

Bedriftsinterne kurs

Spesialkurs

 

Foredrag


 
 
 
Jan Møller er en suksessrik og motiverende foredragsholder med erfaring fra tallrike konferanser og bedriftsarrangementer de siste 25 årene. Hans arbeidserfaring som lege, psykoterapeut, akupunktør, universitetsforeleser, lærer på handelshøgskole, leder for kompetanssenter, gartner, snekker, kjøkkenassistent og gatemusiker, pluss hans mange reiser gjennom 42 land, 40 års egen personlig utvikling, to ekteskap og far til 4 barn har gitt ham en enestående evne til å formidle psykologiske og atferdsrelaterte temaer på en enkel og forståelig måte, og til å hjelpe andre å bli bevisst sitt potensial som leder, teammedlem og menneske.
Be om et introduksjonsforedrag om mindfulness eller et foredrag med et annet tema knyttet til personlig utviklingen, ledelse og teamsamarbeid.
Varighet: 30 - 90 minutter.
 
 

Kunder


Noen av bedriftene og organisasjonene som har mottatt Jan Møller´s konsulenttjenester innen lederutvikling, team building og Mindfulnesstrening de siste 25 årene i Egypt, Brasil, Venezuela, Panama, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Jamaica og Puerto Rico.
 

Hva sier kundene?


"Jan Møller har bidratt med sine tjenester som coach og lederutvikler gjentatte ganger siden 2004. Hans veiledning og opplæring har alltid gitt gode resultater og har fått anerkjennelse fra alle, inkludert fra Senior Management Teamet, som han har ledet i årlige Teamsamarbeidskurs de siste 4 årene, det siste i januar 2016. Jeg gir ham mine beste anbefalinger for hans menneskelige og profesjonelle kvaliteter".
Linda Hug
HR Manager,
Equinor - Venezuela (tidl. Statoil - Venezuela)

"Jeg har hatt den den store fordelen av å motta støtte fra Jan Møller i utviklingen av mitt lederteam. Han har gitt oss verktøy, strategier og alternativer for å skape balanse mellom arbeid og privatliv, optimistiske holdninger til dagens og fremtidige utfordringer, samt åpenhet og fleksibilitet for å tilpasse oss endringer ved hjelp av vår egen indre styrke. Det er som om arbeidsgruppen er blitt forvandlet til en enhet som beveger seg i samme retning, med fokus, og hele organisasjonen er blitt vitalisert. Hver gang jeg har behov for å ta en pause og reflektere for å komme videre, vet jeg at jeg kan stole på Jan Møller som min guide".
Elvis Albornoz
HR Vice President, Plumrose Latin America
(Plumrose er et opprinnelig dansk, multinasjonalt kjøtt og konserveringskonsern)

"De ulike erfaringene våre medarbeidere har delt med Dr. Jan Møller gjennom mange år har alltid innebært personlig og profesjonell forbedring. Han gir en jordnær og praktisk forståelse av betydningen av å benytte vår indre styrke for å håndtere og reagere på de stadig mer komplekse og forandrede arbeids- og livssituasjonene vi står overfor, og han lærer oss hvordan den ytre verden er et speilbilde av vår indre virkelighet. Hans kurs og treningstiltak har i stor grad bidratt til vår vekst som enkeltpersoner, team og organisasjon".
Elizabeth Velazco Castillo
HR Corporate Manager,
Banco Mercantil - Venezuela
(Venezuelas nest største bank)

"For vårt selskap har det vi har lært av Dr. Møller om ledelse og samarbeid vært uvurderlig. Den viktigste forandringen er imidlertid den vi lever hver dag i vår innsats for å vokse som enkeltpersoner og for å trives slik han har lært oss. Dette er springbrettet som har gjort oss i stand til å utvikle oss som et team og som organisasjon".
Giovanny Sánchez
CEO, Grupo Máxima - Venezuela
(Regionalt distribusjonsfirma for vin)

 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk