VERDIER OG LIVSSYN


 
 

UTFORDRINGEN


"Etter å ha bodd i mange forskjellige land, og etter mange interessante opplevelser av andre kulturer, religioner, og fremfor alt, av forskjellige mennesker, har jeg kommet frem til at forskjellene mellom oss representerer egentlig et veldig tynt, overfladisk lag, og at under denne ulike overflaten eksisterer det en dimensjon der vi alle er like og der vi deler de samme behov for å ha det godt med oss selv og andre. Jeg er også blitt overbevist om at mangelen på fred og harmoni i verden er et kollektivt uttrykk for en individuell indre uro og angst som de aller fleste mennesker lever med.

Et gammelt kinesisk ordtak sier:
Når sjelen får næring, blir personen vakker,
når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet,
når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet,
når det er orden i landet, blir det fred i verden.


Oppdragelsen og utdannelsen vi mottok lærte oss å produsere, men på mange måter ikke å leve. Omformet til menneskelige "gjerninger" (human "doings"), lever vi absorbert av det rasjonelle og materielle (og digitale), med liten tid for våre følelsesmessige og åndelige behov. Det gjør at vi mister kontakten med de dypere dimensjonene ved livet og derved også med mulighetene til å leve med bevisstheten om vår felles menneskelighet og den universelle tilknytningen som eksisterer mellom alt og alle. Resultatet er en verden full av "underernærte sjeler” som er ute av stand til å vise sin sanne, konstruktive natur, og i stedet uttrykker seg på en fordreid måte gjennom depresjon, angst, stress, sykdom, konfliktfylte familier og urettferdige og umenneskelige samfunn. Det er som om vi er et orkester med 7 milliarder instrumenter som forsøker å spille harmonisk sammen, men det blir mest bråk og lite musikk fordi de aller fleste instrumentene er ustemte.

De endringene som trengs for å skape en bedre verden må derfor begynne med en individuell, personlig utviklingsprosess der hver enkelt av oss gjør det som er nødvendig i vårt profesjonelle og personlige liv for å "stemme instrumentet" slik at vi blir flinkere til å skape harmoni sammen. Vi må lære å skape familier, arbeidsplasser og samfunn der sjelen kan få næring. Mindfulnesstrening og personlig utvikling er en måte å oppnå dette på" .
- Jan Møller
 
 

OM MINDFULNESS NORWAY

Mindfulness Norway har som mål å formidle kunnskaper, erfaringer og ferdigheter omkring Mindfulness og personlig utvikling for å hjelpe personer, organisasjoner og bedrifter å virkeligjøre sitt potensial gjennom velvære, motivasjon og harmoniske relasjoner.

 

OM ARBEIDET

• Utvikling av personlige kompetanser gjør det lettere å nå organisasjonens mål

• Mental tilstedeværelse skaper bedre relasjoner, motivasjon og trivsel

• Bedre relasjoner og trivsel skaper økt effektivitet, produktivitet og lønnsomhet

 

OM LIVET

• Vi mennesker er åndelige vesener som gjør menneskelige erfaringer
• Alle mennesker er født gode fordi vår sanne natur er kjærlighet
• Hensikten med livet er å gi sjelen menneskelige uttrykk
• Sjelens sanne menneskelige uttrykk skaper balanse og harmoni
• Gleden er menneskets naturlige tilstand
• Velvære blir skapt i balansen mellom det vi gir og det vi mottar
• Vi kan ikke gi det vi ikke har
• For å elske vår neste må vi først elske oss selv
• Enhver vei som lærer mennesket å elske er en guddommelig vei
 
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk