Mindfulness for lærere

"MINDFULNESS FOR LÆRERE"

I øvelsesheftet: "Oppmerksomt nærvær for barn og unge".sier faggruppen "Mindfulness for barn og unge" ved Anne Sælebakke bl. a.:
"Relasjonskompetanse i forhold til barn og unge defineres som: `Den voksnes evne til ‘å se’ det enkelte barn ut fra dets egne premisser og avstemme egen atferd etter det, uten å legge fra seg lederansvaret og ansvaret for relasjonens kvalitet, samt evnen til å være autentisk i kontakten.´ (Juul & Jensen 2002.)
Å trene oppmerksomt nærvær er å øve opp denne kompetansen hos deg som voksen. Det er å lære deg selv å kjenne slik at du kan lytte til andre og avstemme din atferd uten å miste deg selv, uten å gi fra deg ansvaret. Dette kan bidra til å skape motvekt og balanse i forhold til ytre fokus og høyt tempo, og er derfor av stor betydning for hvordan vi forholder oss til oss selv og hverandre".

Som Mindfulness-praktiserende lærer vil du i tillegg til økt relasjonskompetanse oppleve mindre stress og styrket motivasjon, og derved en forbedret evne til å skape et godt lærings- og utviklingsmiljø for elevene dine.


Ja takk! Jeg ønsker mer informasjon
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk