Mindfulness for helsepersonell

"MINDFULNESS FOR HELSEPERSONELL"

Undersøkelser viser at helsepersonell i mange deler av verden opplever økende stress, utilfredshet, tretthet og demoralisering som ikke bare truer deres helse og personlige trivsel, men også har en negativ effekt på kvaliteten av omsorgen som blir gitt til pasienter og familiemedlemmer.
Styrking av den fysiske, mentale og følelsesmessige tilstanden til helsearbeidere er derfor av største betydning for å kunne forebygge utbrenthet, sykefravær og redusert omsorg.
Uvikling av et positivt arbeidsmiljø gjennom stressreduksjon og team building kan forbedre helsearbeideres motivasjon, engasjement og velvære, og derved omsorgskvaliteten for pasienter og pårørende.


Ja takk! Jeg ønsker mer informasjon
 
Norsk bokmål
  • Norsk bokmål
  • Spansk
  • Engelsk