Lederutvikling

"BEVISST LEDELSE"

Ledere som styrker sin lederfunksjon gjennom personlig utvikling blir motiverende og inspirerende ledere. De får også evnen til å benytte seg av den mest hensiktsmessige lederstilen, avhengig av hver unike situasjon de står overfor. I tillegg blir de i stand til å være klar over sine egne tanker, følelser og opplevelser, og har evnen til å håndtere sine følelsesmessige tilstander og reaksjoner. Samtidig er de oppmerksomme overfor teammedlemmer og klienter, og bevisste på utfordringene fra de forandrende omstendighetene. Disse egenskapene, mer enn deres tekniske opplæring, er det som forvandler gode ledere til eksepsjonelle ledere. I denne workshopen vil deltakerne få styrket viktige lederegenskaper som det å kunne opprettholde en global visjon, holde fokus, sette prioriteringer og ta beslutninger. I tillegg vil de få lære å utvikle relasjonsferdigheter og evnen til mentalt nærvær, noe som vil hjelpe dem å skape økt tillit i sine team og gi dem en større evne til å stimulere engasjement, ansvar og resultater fra sine medarbeidere.


Ja takk, jeg ønsker mer informasjon