Individuelle Sesjoner
Personlig eller online

 
 
 
 

Mindfulnesstrening

For deg som ønsker en mer personlig tilpasset læringsprosess kan jeg tilby et individuellt tilpasset treningsprogram som vil gjøre deg istand til å etablere din egen daglige Mindfulness-rutine. Du vil lære hvordan du skal mestre stress og hvordan du kan øke din motivasjon, ditt engasjement og din konsentrasjonsevne både hjemme og på jobben. Opplæringen kan også være fokusert på å bedre ulike fysiske problemer, som f.eks. kroniske smerter, høyt blodtrykk eller svakt immunforsvar.
Resultatet av å lære å være mer bevisst tilstede her og nå er at du vil oppleve bedre helse og livskvalitet. I tillegg vil du få det bedre med deg selv, som vil gjøre deg i stand til å skape mer trivsel og glede i familien, på arbeidsplassen og i livet ditt generelt.

Life-Coaching/Veiledning

Her kan du få veiledning omkring livskvalitet: vaner/uvaner, kosthold, familieliv, relasjoner, emosjonell balanse og livets eksistensielle utfordringer.

Par- og familieveiledning

Samtaler rundt utfordringer knyttet til parforhold og/eller foreldrerollen. Harmoni i parforholdet og trygghet i foreldreskapet kommer barna til gode og gir et godt grunnlag for utvikling av deres selvfølelse, kommunikasjonsferdigheter og mestring av motgang.

Psykoterapi

Mange av oss bærer på smertefulle følelser knyttet til opplevelser fra fortiden. Så lenge disse følelsene forblir uforløste, vil de forårsake et vedvarende indre stress og en uro som kan gjøre trening i mindfulness svært vanskelig. Det oppleves rett og slett for ubehagelig å være oppmerksomt til stede.
Den psykoterapeutiske prosessen har som mål å frigjøre de fortrengte følelsene. Etterhvert som vanskelige følelser og minner blir bearbeidet i terapi-sesjonene, synker det indre stressnivået og blir erstattet av en dypere indre ro. Dette er til stor hjelp for vår evne til å etablere en regelmessig mindfulnesspraksis i hverdagen.
Nyere forskning viser at nettopp kombinasjonen av psykoterapi og mindfulnesstrening gir spesielt gode resultater i behandlingen av mange psykologiske problemer, spesielt depresjoner og angsttilstander, men også i forhold til stressrelaterte problemer som søvnvansker, irritabilitet, nærtagenhet, mm.
Den psykoterapeutiske prossessen gjøres skrittvis i takt med det den enkelte har kapasitet til å mestre til enhver tid.