PERSONLIG UTVIKLING

"Den som er tilstede lever best"

 
 
 
 

Hva er personlig utvikling?

Personlig utvikling eller vekst betyr fremfor alt å få det bedre med oss selv og andre. Det innebærer tilegnelsen av kunnskaper, ferdigheter og atferd som gjør oss istand til å skape et sunnere liv med mer glede, motivasjon og initiativ. Det finnes mange teorier og metoder man kan velge for å få det til. Felles for de som gir positive resultater er utviklingen av økt selvforståelse, selvtillit og indre trygghet. Det styrker også vår evne til å skape trivsel og konstruktive relasjoner i familien, på arbeidsplassen og i livet vårt generelt.
Hvorfor personlig utvikling?

Mange har behov for å få det bedre med seg selv og andre fordi til tross for vitenskap, teknologi og økonomiske ressurser, har vi på mange måter ikke klart å utvikle en måte å leve og arbeide på som gjør oss fornøyde og lykkelige. Vi anstrenger oss for å få en god utdannelse og for å få en godt betalt jobb, og vi jobber hardt for å tilfredstille våre behov. Altfor mange føler seg imidlertid stresset, utkjørt og utilfreds, og antall personer som lever med angst, depresjon eller kronisk sykdom er stadig stigende. Under alt dette ligger ofte en ubevisst, frustrerende følelse av at livet ikke er som det burde være, selv om vi ikke helt kan peke på hva det er som mangler.
I tillegg til å styrke konsentrasjonsevnen vår, minske angsten og gi oss bedre helse, kan personlig utvikling også hjelpe oss til å oppdage de mer dyptliggende, eksistensielle behov vi har som mennesker og derved bidra til at vi finner fram til den indre tilfredsheten vi alle leter etter.