HVA ER MINDFULNESS?

Mindfulness er bevisst og våken tilstedeværelse i øyeblikket - her og nå. Det handler om å øve opp vår naturlige evne til å være oppmerksom og tilstede, noe som har positiv innvirkning på vår fysiske, mentale og emosjonelle tilstand, bedrer kvaliteten på våre relasjoner og gjør oss mer fokuserte og effektive på jobben.
 
 

Ordet Mindfulness kan oversettes til norsk med for eksempel bevisst tilstedeværelse, oppmerksomt nærvær, bevisst oppmerksomhet, e.l. Ordet brukes imidlertid ofte i sin engelske form, på samme måte som vi bruker ordet coach.
Evnen til å være bevisst i øyeblikket er en del av den menneskelige natur, dvs. noe vi alle blir født med. Men denne evnen til nærvær er som en muskel som har blitt lite brukt: den er tynn og svak. Og den er svak fordi vi ikke blir opplærte til å bruke den. De få gangene vi spontant bruker muskelen og er tilstede her og nå, skjer det derfor på en tilfeldig og ubevisst måte, og ikke som en del av en bevisst, mental prosess eller øvelse.
Mindfulnesstrening (oppmerksomhetstrening) handler derfor om å bevisstgjøre og trene opp "oppmerksomhetsmuskelen" slik at vi oftere kan ta den i bruk i hverdagen - både hjemme og på jobb. Det handler om hvordan vi kan lære å bruke vår bevisste tilstedeværelse for å forbedre vår helse og livskvalitet, og for å oppdage nye muligheter for å få det bedre med oss selv og andre, både hjemme og på jobben, og for å vokse som menneske.
 

Det vi allerede vet, og vi i stadig større grad er istand til å forklare viteskapelig, er at det å øve opp evnen til å "besøke" øyeblikket på en bevisst måte, har svært mange positive og vitaliserende virkninger, både på kropp, sinn og sjel. Stadig flere undersøkelser tyder på at daglig praktisering av Mindfulness kan bedre helse og livskvalitet. Resultatene viser at Mindfulnesstrening kan medvirke til å styrke imunforsvaret og hjertekarsystemet, redusere høyt blodtrykk, minske kroniske betennelser, redusere akutte og kroniske smerter, minske respirasjonsinfeksjoner, forebygge degenerative hjernelidelser, minske tilbakefall ved depresjon, redusere angst, styrke seksuell funksjon, forbedre søvnen og forbedre sportsprestasjoner.
Hvis du ønsker å fordype deg i dokumentasjonen som finnes, kan du google ordet mindfulness og vil da ha mer enn 84 millioner informasjonsalternativer.
Jon Kabat-Zinn, professor i atferdsrelatert- og preventiv medisin på The University of Massachusett, USA, var blant de første innen vestlig skolemedisin som etablerte mindfulness som et begrep og et fundament i sin praksis som behandler. Han definerer Mindfulness slik: ”I define mindfulness operationally as the awareness that arises by paying attention on purpose, in the present moment, and non-judgmentally”.

I denne videoen gir Dr. Kabat-Zinn en nærmere forklaring:

 
 
 
Her kan du prøve en av mine mindfulnessøvelser med min egen musikk i bakgrunnen.
Øvelsen tar 9 minutter.