23/06/2020

STRESSMESTRING DEL 1

STRESS ER PROGRAMMERT I TIDLIG BARNDOM STRESSMESTRING – DEL I De forskjellige elementene i situasjoner og omstendigheter som får oss til å lide av stress kalles ‘stressorer’. De finnes overalt: i parforhold, i familien, på gaten, på jobben og til og med i ens eget sinn, det vil si, like […]
23/06/2020

STRESSMESTRING DEL 2

TO GRUNNLEGGENDE REGLER FOR LIVET SRESSMESTRING DEL 2 Jeg vet ikke om du er villig til å utsette deg for emosjonell terapi; i følge det forrige innlegget, kan det være den beste måten å fullstendig eliminere negativt stress. Hvis ikke, er det andre tiltak du kan sette i verk for […]
Norsk bokmål