ORGANISASJONSUTVIKLING
"Den som er tilstede jobber best"

 

Arbeidstakeres evne til mentalt nærvær har stor innvirkning på motivasjonen, engasjementet og kvaliteten på samarbeidet, og er derfor avgjørende for organisasjoners og bedrifters evne til å nå sine mål.


Dette kan jeg si etter mer enn 25 års erfaring med utforming og gjennomføring av bedriftsinterne kurs som alle har hatt som mål å forbedre relasjoner, motivasjon og effektivitet i arbeidet. Stresshåndtering og oppmerksomhetstrening har vært en av mine hovedstrategier for å lykkes i dette. På verdensbasis er det stadig flere bedrifter som rapporterer positive resultater som følge av denne type opplæring av sine ansatte: Apple, Google, Nike, AOL Time Warner, Yahoo, Procter&Gamble, Virgin Airlines, HBO, Aetna, General Mills og mange andre.
 
Motivasjon og engasjement

Det er mange faktorer som skaper motivasjon og engasjement; en av de viktigste er praktisering og utøvelse av Mindfulness. Denne oppmerksomhetstreningen styrker de personlige, "myke" kompetansene i form av emosjonell intelligens, kommunikasjon, stressmestring og endringsevne. I praksis uttrykker disse seg som en bevisst og motiverende lederstil, gode mellommenneskelige relasjoner, positivt stress og et engasjerende og produktivt arbeidsmiljø. Den som praktiserer mentalt nærvær styrker i tillegg indre motivasjon og opplever raskt en forbedring i evnen til å lytte, til å fokusere og til å ta avgjørelser.
 

Bedriftsinterne kurs

Spesialkurs

 
Norsk bokmål